Ajankohtaista

 

 

Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys LUJA ry.                                                                                                    23.3.2018

 

Kansanedustaja Ville Vähämäki

 

KUNTIEN JA HYVINVOINTIKUNTAYHTYMIEN YLLÄPITÄMIEN SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUJEN ULKOISTAMINEN

YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN TOTEUTETTVAKSI

 

Luja ry seuraa hyvin huolestuneena Suomessa alkanutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista

yksityisille palveluntuottajille. Viimeisimpänä esimerkkinä voidaan ottaa Lumijoen kunta Pohjois-

Pohjanmaalla. Lumijoki ulkoisti koko palvelujärjestelmänsä Terveystalolle. Puolangan kunta

Kainuussa teki näin jo vuosia sitten ulkoistaen omat palvelunsa Attendolle. Siikalatvakin on

ulkoistanut omat palvelunsa Mehiläiselle.

 

Luja ry. on huolissaan siitä, että kunnat ja hyvinvointikuntayhtymät maksavat palveluiden

tuottamisesta suomalaista veronmaksajien rahaa, joka pahimmassa tapauksessa kulkeutuu

ulkomaalaisten omistajien ja sijoittajien taskuun, ainakin osittain.

 

Luja ry. on myös huolissaan siitä, toteutuuko kuntalaisten hoito laadukkaalla tavalla. Koska

yksityiset, jopa monikansalliset palveluntuottajat ovat usein voittoa tavoittelevia pörssiyhtiöitä,

on vaarana se, että hoitoa tarvitseville kansalaisille tarjotaan hoitoa mahdollisimman pienillä

kustannuksilla. Kaikilla kansalaisilla ei ole varaa hankkia sellaisia vakuutuksia, jotka

turvaisivat heidän tarpeittensa mukaisen nopean ja riittävän hoidon.

 

Luja ry:n jäsenet ovat lastensuojelun sijaishuollon pitkäaikaisia ammattilaisia. Kunnissa

palveluiden ulkoistaminen on aiheuttanut nyt myös sen, että kyseiset kunnat ja kuntayhtymät ovat

velvoitettuja sijoittamaan lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitsevia alle 18-vuotiaita nuoria

huostaan otettuina tai avohuollon tukitoimenpitein juuri näiden samaisten hoivaketjujen

ylläpitämiin lastensuojeluyksiköihin. On sanomattakin selvää, että hoivaketjut pyrkivät tekemään

toteuttamastaan sijaishuollosta ensisijaisesti tuottavaa liiketoimintaa omistajilleen. Lapsen etu

ei heidän järjestelmissään ole välttämättä ensimmäinen prioriteetti. Toisekseen väitämme, että

hoivaketjuilla ei ole riittävää kompetenssia eikä kokemusta sijaishuollon järjestämiseksi ja

ylläpitämiseksi. Ketjut ostavat yksityisiä toimijoita kovalla rahalla omiksi toiminnoikseen ja

resurssoivat yksiköiden toimintaa omistajien intressien mukaisesti.

 

Luja ry. toivoo, että valtiovalta ottaa sote-suunnitelmissaan ja keskusteluissaan huomioon myös

esittämämme näkökulman ja huolen sijaishuollon järjestämisestä ja sen tulevaisuudesta. Luja ry:n

toimijat ovat suomalaisia perheyrityksiä. Tällä tarkoitamme sitä, että kauttamme suomalainen raha

jää Suomeen ja palautuu suurelta osalta toiminnan ylläpitämisen kautta suomalaiseen yhteiskuntaan

työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme merkittäviä työllistäjiä alallamme.

 

 

LUJA ry.

 

Luja Ry:n asianajajana toimii AA Jani Vuoti. Jäsenet voivat ottaa häneen yhteyttä tarvittaessa. Jani antaa mielellään jäsenistölle konsultointia. Luja ry maksaa konsultoinnista syntyvät kohtuulliset korvaukset 150 euroon saakka per tapaus. Käytännössä tämä tarkoittaa muutamaa puhelinkonsultaatiota jonkin asian tiimoilta.

Asianajaja Jani Vuoti, AA, FM, sosionomi (AMK)

Asianajotoimisto Lapsiasiain Lakitalo Oy

Uusikatu 8 as 7

90100 Oulu

+358407502621

www.lapsilaki.fi